Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

El Fadl İbn Naubaht Kimdir? Hakkında Bilgi

El Fadl İbn Naubaht Kimdir?

El-Fadl ibn Naubaht, Halife Harun Reşid döneminde yaşamış İranlı düşünür. Bağdat kentini planlayan Naubaht'ın oğludur.

Daha sonra Beyt'ül Hikmet adıyla bilinecek olan "Bilgi Hazinesi"'ne başkütüphaneci olarak atanmıştır. Astrolojik metinler kaleme alan Fadl'ın Yunanca metin çevirileri de yaptığı sanılmaktadır.

Dost Site