Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cin Nedir? Hakkında Bilgi

Cin Nedir?

Kuran-ı Kerim'de anlatıldığına göre, gözle görülemeyen varlıklar. Ateşten yaratılmışlardır. Şeytan da ateşten yaratıldığına göre, cin soyundandır. İslâm inanışına göre cinler, isterlerse değişik varlıklar biçiminde insanlara ve hayvanlara görünebilirler, insanların yapamayacakları işleri yapabilirler. İyileri, kötüleri vardır. Yaşantılarındaki eylemlere göre cennete ya da cehenneme gideceklerdir. Hz.Muhammed, cinlerin de peygamberiydi. Süleyman Peygamber, bütün doğa ile birlikte, cinlere de egemendi. Halk, büyücülerin cinlerle ilişki kurduklarına inanır. Masallarda olağanüstü işler yaptıkları görülür.

tags cin hakkında bilgi ile ilgili temel dini bilgiler melekler imanın şartları İslam

Dost Site