Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cimri Kimdir? Hakkında Bilgi

Cimri Kimdir?

Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde ayaklanan isyancı. II. Keykavus'un oğlu Gıyasettin Siyavuş olduğunu öne sürerek ortaya çıktı ve Selçuklu egemenliğine karşı çıkan Karamanoğulları'ndan yardım görerek, Anadolu'da geniş bir ayaklanma hareketinin başına geçti. Gıyasettin Keyhüsrev'in üç oğlu saltanat kavgasına girişince, bundan yararlanan Moğollar Anadolu'da baskılarını artırdılar. Karamanoğlu Mehmet Bey de, Moğolları yendikten sonra Konya'yı ele geçirerek, Cimri'yi Selçuklu sultanı ilân etti, kendisi de vezir oldu (1272). Ancak aynı yıl Moğolların desteklediği Sultan III. Gıyasettin Keyhüsrev, Cimri'yi yenilgiye uğratıp öldürerek tahtını geri aldı.

Dost Site