Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Cermenler Kimlerdir? Hakkında Bilgi

Cermenler Kimlerdir?

Cermenler Kimlerdir?

Almanların atası sayılan Hint-Avrupa halkı. Ren Nehri, Karpatlar, Tuna Nehri ve Baltık Denizi ile çevrili bölgede yerleştiler, kendilerinden önce burada yaşayan Keltleri batıya sürdüler. Cermen, diğer uluslar ve Roma İmparatorluğu ile sürekli savaştılar, İ.S. 5. yüzyılda eski özelliklerini yitirip diğer kavimlerle karışarak Hristiyan bir halk topluluğuna dönüştüler. Bir ulus durumuna gelemeyen Cermenlerin ortak yönleri; yalnızca dinsel inançları ve yaşam biçimleriydi. Doğa güçlerini simgeleyen tanrılara taparlardı. Din adamları yoktu. Törenlerini, kabile ya da aile başkanları yönetirdi. Ölüme inanmazlar, ölenin dünyadakinin aynı bir yaşama başlayacağını düşünürlerdi. Sanatlarının özelliği, boşluk olmayışıdır; süslemeleri, yüzeyi tümüyle kaplardı. Mine işlemeli kuyumculuk yapıtları önemlidir.

Dost Site