Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Celaleddin Karatay Kimdir? Hakkında Bilgi

Celaleddin Karatay Kimdir?

Anadolu Selçuklu devlet adamı (öl. Kayseri, 1254). I.Keykâvus döneminden (1211-1220) başlayarak önemli görevlerde bulundu. II.Keyhusrev'in emirlerinden Sadeddin Köpek'le çatışınca sürgüne gönderildi. Sadeddin Köpek'in ölmesinden sonra yeniden emirlik görevine döndü. Şehzadelerin taht kavgalarına son vererek, II.Keykâvus, IV.Kılıç Arslan ve II.Keykubad'ın 1249-1254 yılları arasında birlikte hüküm sürmelerini sağladı.

Dost Site