Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Celal Sahir Erozan Kimdir? Hakkında Bilgi

Celal Sahir Erozan Kimdir?

Celal Sahir Erozan Kimdir?

(1883 İstanbul-1935 İstanbul), şair. Ortaöğrenimini Vefa İdadisi'nde tamamladı. Bir süre Hukuk Mektebi'nde okudu, bitiremeden Hariciye Nezareti'nde görev aldı (1903). Edebiyat öğretmenliği yaptı. Zonguldak'tan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi (1928). Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ne üye seçildi. 16 yaşında Ahmet, Celâl, Şarik gibi takma adlarla İrtika, Malûmat, Musavver Fen ve Edep, Lisan dergilerindeki ilk şiirlerinden sonra Serveti Fünun'da kendi adıyla yazmaya başladı. Meşrutiyetten sonra I. Kitap, II. Kitap, III. Kitap adlı aylık dergiyi yayımladı. Yeni Lisan hareketini Hak gazetesindeki yazılarıyla savundu. İlk deneylerinde Fikret'in etkisinde kaldı, zamanla kendi anlatımını bulmaya çalıştı. Serveti Fünun'un kapanışından sonraki akımlara ayak uydurmaya çalıştı. Yapıtları: "Beyaz Gölgeler" (1909). "Buhran" (1909), "Siyah Kitap" (1911).

Dost Site