Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Canberdi Gazali Kimdir? Hakkında Bilgi

Canberdi Gazali Kimdir?

(?-1521, ?), I. Süleyman zamanında Osmanlılara karşı ayaklanan ve Memlûk Sultanlığı'nı yeniden kurmak isteyen Memlûk beyi. Osmanlı ordusu Suriye'yi ele geçirip Mısır'a doğru ilerlerdiği sırada Memlûk Sultanlığı'nın Gazze valisiydi. Osmanlı ordusuna karşı koyduysa da bir başarı elde edemedi. Mısır'ın fethinden sonra Osmanlı devleti hizmetine girdi ve I. Selim tarafından Şam valiliğine tayin edildi. I.Selim'in ölümünden sonra kendini Memlûk sultanı ilân ederek Osmanlı Devleti'ne isyan ettiyse de başarılı olamadı.

Dost Site