Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Caligula Kimdir? Hakkında Bilgi

Caligula Kimdir?

Caligula Kimdir?

(İ.S. 12 Antium-41 Roma), Roma imparatoru. General Germanicus ile İmparator Augustus'un torunu Agrippina'nın oğludur. Asıl adı Gaius Julius Caesar Germanicus'tur. Caliga denen asker ayakkabılarını giymesinden ötürü, Roma Ren Ordusu askerleri tarafından kendisine "Caligula" lâkabı verilmiştir. 37'de Tiberius'un yerine imparator olan Caligula ülkeyi kısa bir süre için liberal bir siyasetle yönetti. Ancak, aynı yıl, kişiliğinde ani bir değişiklik oldu, kendisini Mısır firavunları gibi "yeni güneş" ilân ederek bir imparator-tanrı egemenliği kurdu. Kanlı deliliği, Romalıları bir vuruşta kesebileceği tek bir baş gibi görme iddialarına kadar vardı. Bir subay tarafından öldürülünceye kadar, Roma'yı baskıcı ve zorba biçimde yönetti.

Dost Site