Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Beylerbeyi Kimdir? Hakkında Bilgi

Beylerbeyi Kimdir?

Beylerbeyi Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nda eyaletlerin başında bulunan, hem askerî hem de mülkî yetkilere sahip yönetici. Osmanlı Devleti'nin başlangıcında tek beylerbeyi vardı. Sayıları zamanla Anadolu ve Rumeli beylerbeyi olarak ikiye yükseldi. Daha sonra da fazlalaştı. Miri toprak düzeninin egemen olduğu yerlerde, beylerbeylerin dirlikleri has durumundaydı.

Dost Site