Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bey (Unvan) Hakkında Bilgi

Bey (Unvan)

İslâmlıktan önceki ve sonraki tüm Türk devletlerinde, soylulara, yüksek devlet adamlarına ve çeşitli derecelerdeki görevlilere verilen unvan. Ayrıca erkekler için "Bay" yerine de kullanılır. Osmanlıların ilk çağlarında şehzadelere, hatta hükümdarlara bey denmiştir. Osmanlı Devleti" href="/Osmanli-Devleti.htm">Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine dek binbaşı, yarbay ve albay rütbelerini taşıyan subaylara bey, binbaşıdan aşağı rütbeli subaylara efendi denirdi. Orta Çağ'ın sonlarında özellikle Anadolu'da kurulan küçük Türk prensliklerine beylik, bunların başındaki hükümdara bey denmiştir. "Bey" sözcüğü eski Türkçedeki "beg" sözcüğünden gelir.

Dost Site