Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Bent (Bend) Nedir? Hakkında Bilgi

Bent (Bend) Nedir?

Bir manzumeyi oluşturan ikiden çok dizeli parçaların adı. Bendi oluşturan dizelerin sayısına ya da beyitlerde gözetilen kurallara bağlı olarak manzumeler murabba (dörtlü), muhammes (beşli), terciibend, terkibibend gibi adlar alır. Tanzimat döneminde bend sözcüğü fıkra, makale karşılığı olarak da kullanıldı.

Dost Site