Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Benedetto Croce Kimdir? Hakkında Bilgi

Benedetto Croce Kimdir?

Benedetto Croce Kimdir?

(1866 Pescasseroli/Abruzzo-1952 Napoli), İtalyan devlet adamı, düşünür, tarihçi ve eleştirmen. 1903'te kurup yönettiği "La Critica" (Eleştiri) adlı dergisiyle uzun yıllar Batı aydınları ve sanatçıları üzerinde büyük çapta etkili oldu. Faşistler yönetime gelene kadar senatörlük ve bakanlık yaptı. Antifaşist aydınlar adına "İl Manifesto"yu (Bildiri) yayımladı. Ama o kadar prestij sahibiydi ki, faşist rejim kendisine dokunamadı. 1943'te İtalya'da ulusal birliğin kurulması için çalıştı. 1944'ten sonra bakanlık, parlamento üyeliği ve Liberal Parti başkanlığı yaptı. 1947'de İtalyan Tarih Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. Sanatçının politik görüşlere, felsefî doktrinlere bağlı olmaması görüşünü savundu. Felsefede "Yeni Hegelci" olarak tanımlanabilir. "Asıl felsefe tarih felsefesidir" görüşünü öne sürer. Bu bakımdan, tarih felsefesinin önde gelen çağdaş temsilcilerinden biridir. Ama Croce'nin asıl etkisi, sanat felsefesi ve edebiyat eleştirisi alanında olmuştur. Bütün akıldışı anlayışlara karşı savaşmış; bu arada özellikle de "sanat sanat içindir" anlayışıyla mücadele etmiştir. Seksenin üzerinde yapıtı vardır: "La Litteratura della Nuova İtalia" (Yeni İtalyan Edebiyatı), "Storia del Regno di Napoli" (Napoli Krallığı'nın Tarihi), "Materialismo Storico ed Economia Marxista" (Tarihî Maddecilik ve Marx'çı İktisat), "Logica come Scienza del Concetto Puro" (Saf Kavram Bilimi Olarak Mantık), "Filosofia della Pratica" (Pratiğin Felsefesi), "Etica e Politica" (Ahlâk ve Siyaset), "Breviario di Estetica" (estetiğin Elkitabı), "La Storia come Pensiero e Azinone" (Düşünce ve Eylem Olarak Tarih).

Dost Site