Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Belirteç (Zarflar) Hakkında Bilgi

Belirteç (Zarflar)

Bir eylemin, bir sıfatın ya da başka bir belirtecin anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından açıklayan sözcük, zarf.

Dost Site