Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Belgrad Antlaşmaları Hakkında Bilgi

Belgrad Antlaşmaları

Belgrad Antlaşmaları

Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Rusya arasında 18 Eylül 1739'da imzalanan iki antlaşma. 1736-1739 yılları arasında süren Osmanlı-Avusturya Savaşı, Avusturya'nın yenilgisiyle sonuçlanınca Belgrad'da barış anlaşması yapıldı. Bu anlaşma yirmi üç maddeden oluşuyordu ve başlıca maddeleri şunlardı: 1) Tuna ve Sava ırmaklarının sağ kıyısı, Belgrad kenti de dahil olmak üzere Osmanlılara geçecek. 2) Tuna ve Sava ırmaklarının sol kıyısı Avusturyalılarda kalacak. 3) Avusturya tüccarlarına ve tüccar gemilerine, Osmanlı topraklarında Fransa, İngiltere ve Hollanda tüccarlarına tanınan haklar aynen tanınacak; Cezayir, Tunus ve Trablus ocakları Avusturya gemilerine zarar vermeyecekler. Çarlık Rusyası ile yapılan Belgrad Antlaşması ise on beş maddeden ibaret olup önemli maddeleri şunlardı: 1) Azak Kalesi tamamen yıkılacak ve her iki devletin tasarrufundan çıkarılarak boş arazi hâline getirilecek. 2) Rusya, Azak Denizi'nde ve Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacak. 3) Rusya'nın Karadeniz ticareti Osmanlı gemileri aracılığıyla yapılacak. 4) Rusya bu savaşta ele geçirdiği Hotin ve Boğdan'ı terk edecek, eski sınırlarına çekilecek. Bu iki antlaşma, Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve Rusya ile yaptığı son antlaşmadır. Bu antlaşmaların Osmanlılar lehine sonuçlanmasına aracılık eden Fransa, bu hizmetine karşılık kapitülâsyonların genişletilmesi hakkını elde etti.

Dost Site