Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Balad Nedir? Hakkında Bilgi

Balad Nedir?

Batı şiirinde bir nazım adı. Başlangıçta öykülü kısa lirik şiirler için dans şarkısı anlamında kullanıldı. 12. yüzyıldan başlayarak yaygınlaşan balad biçiminin en iyi örneklerini François Villon (1431-1485) verdi. Biçim olarak balad, üç bentten ve buna ek olarak, gönderme niteliğindeki bir yarım bentten oluşur. Kafiye düzeni de genellikle çaprazdır. Batı etkisine girdikten sonra Türk edebiyatında da kullanıldı.

Dost Site