Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Auguste Comte Kimdir? Hakkında Bilgi

Auguste Comte Kimdir?

Auguste Comte Kimdir?

(1798 Montpellier-1857 Paris), Fransız düşünürü. Politeknik okulunu bitirdi, bir süre matematik öğretmenliği yaptı. 1817-1821 arasında Saint-Simon ile çalıştı. 1826'da düşüncelerini olumculuk (pozitivizm) adıyla temellendirmeye çalışırken ruhî bir bunalım geçirdi. Yarım bıraktığı ve en önemli yapıtı olan "Cours de Philosophie Positive" (Pozitif Felsefe Dersleri) 1830-1842 arasında yayımlandı. Comte, bu yapıtını "mutlak olarak tek bir ilke vardır, o da mutlak olan hiçbir şeyin var olmadığıdır" düşüncesi üzerinde temellendirdi. Buna göre olgu, deney aracılığıyla ortaya çıkarılan olaydır. Üç Durum Yasası ile insanlığın evrimi teolojik (dinbilimsel), metafizik ve son olarak olumcu (pozitivist) evrelerden geçer. Auguste Comte, toplumbilimin de kurucusu olarak bilinir. Ancak, ona göre, toplumbilim, fiziğe özgü yöntemlerin topluma uygulanmasıyla belirlenen bir tür toplumsal fiziktir. Önemli yapıtları arasında "Discours sur L'Esprit Positif" (Pozitif Anlayış üzerine Konuşmalar, 1844), "Calendrier Positiviste" (Pozitivist Takvim, 1849), "Le Système de Politique Positive" (Pozitif Siyaset Sistemi, 1852-1854), "Appel aux Conservateurs" (Tutuculara Çağrı, 1855), "Synthése Subjective" (Öznel Birleşim, 1856) bulunmaktadır.

Dost Site