Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Attila Kimdir? Hakkında Bilgi

Attila Kimdir?

Attila Kimdir?

(yaklaşık olarak 406-453)Avrupa Hunlarının ünlü hükümdarı. Babası Hun beylerinden Muncuk'tur. 434 ya da 435'te amcası Hun Kralı Rua'nın ölümü üzerine kardeşi Bleda ile birlikte Hunların başına geçti, ama 445'lerde kardeşini öldürterek Hunların tek yöneticisi oldu. İmparatorluğu Alpler'den ve Baltık Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar uzanıyordu. 442-450 yılları arasında Bizans'ın birçok yerlerini aldı. 451'de Galya'yı ele geçirdi. Nişanlısı ve İmparator III. Valentianus'un kız kardeşi olan Honoria'nın drahoması olarak Roma İmparatorluğu'nun yarısı üzerinde hak iddia etti. Aynı yıl yarım milyonluk ordusuyla Catalaunum'da (ya da Mauricia'da) Roma-Vizigot ordusuyla çarpıştı. Savaşın sonucu belli olmadı. 452'de tekrar İtalya'ya saldırdı. Birçok kenti ele geçirdikten sonra Roma'ya doğru ilerlemeye başladı. Papa I. Leo, Attila'ya Roma'yı istilâdan vazgeçmesi için ricada bulundu. Hun ordusu salgınlar yüzünden bitkin düştüğünden Attila bu ricayı kabul etti. Ertesi yıl İldiko (ya da Hilda) adlı bir Got kızıyla evlendiği gece öldü. Mezarı gizli kalsın diye cenazesinde bulunanların daha sonra Hunlar tarafından öldürüldüğü rivayet edilir.

Dost Site