Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Atik Ali Paşa Kimdir? Hakkında Bilgi

Atik Ali Paşa Kimdir?

(? - 1511 Çubukova)Osmanlı sadrazamı. Enderun'da yetişti. Fatih devrinde saray akağalığı yaptı. II. Bayezit'in tahta çıkmasından sonra Karaman beylerbeyi, 1446'da da vezir oldu. 1506'da Mesih Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Sadrazamlığı sırasında II. Bayezit'in şehzadeleri arasındaki taht kavgalarını bastırdı. Anadolu'da ayaklanan Şahkulu'nun üzerine yürüdü, ama yapılan savaşta öldü. Halkın güvenini kazanmış, cesur ve bilgili bir devlet adamıydı. Bilim adamlarını korurdu. İstanbul'da Çemberlitaş karşısındaki Atik Ali Paşa Camii ve Medresesi'ni, Zincirlikuyu Camii ve Hamamı'nı yaptırdı.

Dost Site