Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Âşık Çelebi Kimdir? Hakkında Bilgi

Âşık Çelebi Kimdir?

Âşık Çelebi Kimdir?

(1520, ?-1572 Üsküp)şair, bilgin. Asıl adı Pir Mehmet'tir. Çocukluğu Prizren'de (Rumeli) geçti. Bir süre Bursa'da mütevellilik yaptıktan sonra Silivri, Serfiçe, Priştine kadılıklarında bulundu. Üsküp kadısıyken öldü. Âşık Çelebi'nin en güçlü yapıtı, içinde 16. yüzyıl şairleri üzerinde ayrıntılı bilgi ve değerlendirmelerin bulunduğu "Meşair-üş-Şüera" adlı tezkiresidir. Şairlerin adlarına göre belli bir düzen içinde hazırlanan bu tezkirenin yazma nüshası Fatih Millet Kütüphanesi Müzesi'ndedir. Ayrıca Gazali, Hüseyin Vaiz, İbni Teymiye vd. bilginlerin yapıtlarını Türkçeye çevirmiştir. "Divan"ı ve "Şehrengiz-i Bursa" adlı yapıtı basılmadı.

Dost Site