Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Antisthenes Kimdir? Hakkında Bilgi

Antisthenes Kimdir?

Antisthenes Kimdir?

(İ.Ö. 444-365)Yunan düşünürü. Kinikler okulunu kurmuştur. Önce sofist Gorgias'ın çömezi oldu, sonra Sokrates'in derslerini izledi. Genel fikrin varlığını, bilimsel bilginin olanaksızlığını ileri sürdü. Bu yanıyla sofistlere çok yakındır. Ahlâk anlayışında daha çok Sokrates'in etkisi görülür. Bu anlayış onu Stoacı bilgelik ahlâkına da yaklaştırır. Ona göre erdem, en yüce iyidir. Erdemin kaynağı düşüncede değil yaşamdadır, daha doğrusu yaşama biçimindedir. İnsana mutluluk verecek tek şey, erdemli yaşayıştır. İnsan, tutkularını alt edebildiği, gereksinimleri önemsemeyebildiği zaman insandır. Bu da dünya işlerinden uzaklaşmakla, tanrısallığa yaklaşmaya çalışmakla gerçekleşir. İnsan acıda, güçlüklerde, yorgunluklarda insanlaşır. İnsan çalışmalı, güçlüklere uğramalıdır, erdeme ancak bu zor yoldan varılabilir. Bilge kişi, yanılgının ve günahın uğramadığı kişidir. Her bilge toplumsal bir varlık olarak toplumda yaşar, ne var ki kendi kendine yaşar, toplumsal görevler ve toplumun kuralları onu ilgilendirmez. Antisthenes'e göre en büyük bilgelik örneği güçlü kahraman Herakles'tir, çünkü istemli ve özgürdür (Antisthenes, Herakles ile ilgili üç kitap yazmıştır). Antisthenes'in başlıca çömezi Diogenes'tir.

tags Antisthenes kimdir? hayatı hakkında bilgi ile ilgili Kinikler Gorgias

Dost Site