Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anglosaksonlar Kimdir? Hakkında Bilgi

Anglosaksonlar Kimdir?

5. yüzyılda İngiltere'ye yerleşmeye başlayan ve 9. yüzyılda aralarında birleşen üç Cermen topluluğunun (Angllar, Saksonlar, Jutlar) oluşturduğu etnik grup ya da ulus. Britanya'ya geldiklerinde puta tapan Anglosaksonlar 6. yüzyıl sonlarında Hristiyanlığı kabul ettiler. İngiltere'nin 1066'da Normanlar tarafından ele geçirilmesine değin Britanya nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturuyorlardı. Normanlar da, sayıca az olduklarından bunlara karıştılar. "Anglosakson" adının çok daha sonra, İngiltere'ye gelen Angllar ve Saksonları Avrupa kıtasında kalanlardan ayırt etmek için kullanıldığı sanılmaktadır. Günümüzde bu terim, Britanya Adaları'nın çeşitli sakinleri ya da dünyanın başka yerlerine göç etmiş aynı kökenli topluluklar için de kullanılmaktadır.

Dost Site