Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Anaksimandros Kimdir? Hakkında Bilgi

Anaksimandros Kimdir?

Anaksimandros Kimdir?

(İ.Ö. 610 Milet-547, ?)Yunan düşünürü. Thales'in öğrencisidir. O da Thales gibi ilk ilke sorunuyla ilgilenmiş, "var olanların kökeni nedir?" sorusuna "Apiron" yani "sonsuz"dur diye cevap vermiştir. Sıcak-soğuk, kuru-yaş gibi karşıtlıklar Apiron'da belirir ve bunlar sonradan tekrar Apiron'da çözülerek yok olur. İlk harita, Güneş ekseninin eğriliği, özellikle güneş saati gibi buluşlar ona mal edilir. Anaksimandros'a göre, insan balıktan gelir; bu bakımdan Anaksimandros evrim kuramlarının öncülerinden sayılabilir. Ayrıca tüm canlıların aynı kökenden türemiş olduklarını tasarlamış ve daha yüksek biçimlere doğru geliştiklerini öne sürmüştür.

Dost Site