Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Amine Hatun Kimdir? Hakkında Bilgi

Amine Hatun Kimdir?

(? - 577 Ebu vahası/Medine) Hz. Muhammet'in annesi. Gerek ana soyu, gerek baba soyu, Mekke'nin asil ailelerindendi. Yine Mekke'nin ileri gelenlerinden Abdülmuttalip, oğlu Abdullah'ın, zekâ ve soyluluk bakımından seçkin bir yeri olan bu kızla evlenmesini çok istedi ve onları evlendirdi. Fakat bu mutlu evlilik çok sürmedi ve Âmine Hatun hamileyken eşi Abdullah öldü. Genç kadın, 20 Nisan 571 Pazartesi günü bir oğlan çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuk, gelecekte büyük İslâm Peygamberi olacaktı. Altı yıl sonra, genç kadın, oğluyla beraber Medine'ye yaptığı bir ziyaretten dönerken yolda hastalandı ve Ebu vahasında vefat etti. Kabri oradadır. İslâm geleneği, oğlunun peygamberliğinden sonra onu kutsallaştırdı ve Müslümanlığın mübarek ve efsanevî kahramanları arasında kendisine özel bir yer verdi. Faziletin, temizliğin, vefanın ve çeşitli güzelliklerin temsilcisi olarak İslâmî edebiyatta daima işlenmiş bir temadır.

Dost Site