Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alparslan Kimdir? Hakkında Bilgi

Alparslan Kimdir?

Alparslan Kimdir?

(1029, ? - 1072 Meru)Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı. İmparatorluğun kurucularından Çağrı Bey'in oğludur. Daha babasının sağlığında onunla bazı seferlere katıldı. Babasının ölümünden sonra Horasan'ın yönetimi Alparslan'ın eline geçti. Amcası Tuğrul Bey'in ölümünden sonra da Büyük Selçuklu Sultanı oldu (1064). Türk tarihinin büyük vezirlerinden Nizamülmülk'ü kendine vezir yaptı. Akrabalarının ayaklanmalarını bastırdıktan sonra, sınırlarını güvenlik altına aldı ve Bizans'a yöneldi. Kumandanlarını Anadolu'nun fethiyle görevlendirdi. Kendisi de Mısır'ın fethine bir başlangıç olmak üzere, Azerbaycan'dan Doğu Anadolu'ya girdi. 1071'de Malazgirt'i aldı ve Halep önlerine geldi. Alparslan buradayken Bizans İmparatoru Romanos Diogenes de, Selçuklu akınlarını durdurmak için, Doğu Anadolu'ya doğru hareket etmişti. Alparslan ile imparatorun orduları Malazgirt ovasında karşılaştılar. Bu savaşı Alparslan kazandı ve Anadolu'nun kapıları kesin olarak Oğuzlara açıldı. Alparslan ertesi yıl Karahanlılar üzerine yürüdü. Yolda fethettiği bir kalenin komutanı tarafından öldürüldü. Yerine oğlu Melikşah geçti.

tags sultan alp arslan kimdir hayatı biyografi kısa bilgi hakkında bilgi ile ilgili Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Dost Site