Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alp Tigin Kimdir? Hakkında Bilgi

Alp Tigin Kimdir?

Alp Tigin Kimdir?

(? - 963, ?)Gazneli Devleti'nin kurucusu. Samanoğulları Devleti'nin hizmetinde erlikten hassa ordusu komutanlığına kadar yükseldi. Hükümdar I. Abdül Melik döneminde devletin en etkili kişisi oldu. Vezir Ebu Ali el-Belami, Alp Tigin'i devlet yönetiminden uzaklaştırmak için Horasan valiliğine atadı (961). I. Abdül Melik'in ölümünden sonra vasiyetine aykırı olarak kardeşi Mansur hükümdar oldu. Alp Tigin buna karşı çıkınca, Mansur onu Horasan valiliğinden azletti. Alp Tigin ordusuyla Belh kentine çekildi. Üzerine gönderilen orduyu yendi. Gazne kentine girerek oradaki prensi devirdi ve bağımsız Gazneli Devleti'ni kurdu (962).

Dost Site