Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Aliterasyon Nedir? Hakkında Bilgi

Aliterasyon Nedir?

ŞIir ya da düzyazıda benzer harf ve hecelerin bir uyum yaratacak biçimde tekrarlanması. Bir ses oyunu da sayılabilecek ilk aliterasyon örneklerine eski Yunan, Lâtin ve Cermen şiirinde rastlanmaktadır.

tags aliterasyon nedir? hakkında bilgi ile ilgili edebiyat

Dost Site