Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ali Fuat Cebesoy Kimdir? Hakkında Bilgi

Ali Fuat Cebesoy Kimdir?

Ali Fuat Cebesoy Kimdir?

(1882 İstanbul-1968 İstanbul), Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen komutanlarından ve TBMM hükümetinin ilk Moskova elçisi. 1905'te Harp Okulu'nu bitirdi. Balkan Savaşları'na katıldı. I. Dünya Savaşı'nda Kanal Harekâtı'na katıldı, Kafkas, Suriye ve Filistin cephelerinde bulundu. Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ilk kumandanlardan olan Cebesoy, Sıvas Kongresi tarafından Umum Kuvayi Milliye Başkumandanlığı'na, TBMM tarafından da Garp Cephesi kumandanlığına getirildi. Bu görevdeyken iç isyanların bastırılmasında etkili oldu. Yeşil Ordu Cemiyeti'ne girdi, bu yüzden Garp Cephesi kumandanlığından alınarak Moskova dönüşünde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na girdi, İzmir Suikastı dolayısıyla tutuklandıysa da aklandı. Atatürk'ün ölümünden sonra bayındırlık bakanlığı (1939-1943) ve ulaştırma bakanlığı (1947) yaptı. Demokrat Parti'den Eskişehir ve İstanbul milletvekili olarak mecliste yer aldı.

Dost Site