Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Alcibiades Kimdir? Hakkında Bilgi

Alcibiades Kimdir?

Alcibiades Kimdir?

(İ.Ö. 450'ye doğru, ? - 404 Frigya)Atinalı asker ve politikacı. Perikles'in yeğeni ve Sokrates'in de öğrencisidir. Atina ile Sparta arasında Pelopones Savaşı'na son veren Nikias Barışı'ndan sonra politikaya atıldı. Başkomutan seçildi. Sparta ile barışın bozulmasında etkili oldu. Onun etkisiyle Atina 415 yılında Siraküza (Sirakuzai) kentine savaş açtı. Fakat Atina ordusu Siraküza'ya saldırmak üzereyken, Alkibiades tanrılara hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye verildi. Atina'ya geri çağrıldı. Bunun üzerine Sparta'ya sığındı; Spartalılara, Atina'nın Sicilya seferinin bütün sırlarını açıkladı. Atina'da gıyaben idama mahkûm edildi, bütün mallarına el konuldu. Fakat bir süre sonra tekrar Atinalılarla anlaştı. Atinalılar İ.Ö. 410'da Alkibiades'in yardımıyla Sparta donanmasını Kizikos (Erdek) açıklarında yendiler, Bizontion'u (İstanbul), Kalkedon'u (Kadıköy) ele geçirdiler. Bu başarılar üzerine 408'de Atina'ya geri döndü ve sonsuz yetkilerle kara ve deniz kuvvetlerinin başkomutanı seçildi. Fakat 407'de Efes'te Spartalılara yenildi ve bu yenilgi üzerine başkomutanlıktan uzaklaştırıldı. Olayların gelişmesini beklemek üzere Trakya'daki çiftliğine çekildi. Burada Persler tarafından öldürüldü.

tags Alcibiades hayatı nedir? kimdir? hakkında bilgi ile ilgili Atina

Dost Site