Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ahmet Refik Altınay Kimdir? Hakkında Bilgi

Ahmet Refik Altınay Kimdir?

Ahmet Refik Altınay Kimdir?

(1880 İstanbul - 1937 İstanbul)tarihçi. Ortaöğrenimini Kuleli İdadisi'nde, yükseköğrenimini Harbiye Mektebi'nde tamamladı. Coğrafya, Fransızca ve tarih öğretmenliği yaptı (1902). Darülfünun tarih müderrisliğine atandı; 1933'e kadar da bu görevde kaldı. İlk kurulduğu yıl (1909) Tarihi Osmani Encümeni'ne seçilen Ahmet Refik, özellikle Meşrutiyet'ten sonra kendisini tarih çalışmalarına verdi. Bir yandan batılı tarihçilerin bilimsel yöntemlerini benimseyerek kişisel araştırma ve çalışmalara girişti, öte yandan halkın tarihî konulara karşı ilgi duyması kazanmak amacıyla eski olayları, kişilikleri, dönemleri yalın bir anlatımla hikâye eden yazılar yayımladı. Demirbaş Şarl üzerine yaptığı inceleme, İsveç Akademisi tarafından değerlendirildi. Başlıca yapıtları: "Lâle Devri" (1912), "Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı" (1914), "Hicrî Onikinci Asırda İstanbul Hayatı" (1921), "Âlimler ve Sanatkârlar" (1922), "Hicrî Onbirinci Asırda İstanbul Hayatı" (1931), "Viyana Önünde Türkler" (1931), "Turhan Valide" (1931), "Tarih ve Müverrihler" (1932).

Dost Site