Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Tadil Nedir?

Hukuk terimi olarak Tadil: değiştirme; değişiklik
Belediyecilik-Kamu Yönetimi terimi olarak Tadil: Değiştirme; değişiklik.
Kur'an-ı Kerim terimi olarak Tadil: Bir hadis ravisinin naklettiği hadislerin geçerli kabul edilebilmesi için o ravinin, Kur'an-ı Kerim ve sünnetin buyruklarına uygun davrandığının, şahsiyetini zedeleyici söz ve davranışlardan uzak durduğunun, naklettiği hadisleri olduğu gibi aktarıp birbirine karıştırmadığının belirlenmesi, ortaya konması.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Tadil: Tapu siciline başlangıçta doğru olarak yazılmış bir kaydın sonradan vuku bulan olaylar ile anlam ve önemini yitirmiş veya kapsamında farklılık olması halinde malik veya hak sahibinin talebi ile sicildeki kaydın gerçeği yansıtır hale getirilmesidir. Değişiklik, düzeltmeden (tashihten) farklıdır. Değişiklik işlemine en güzel örnek cins değişikliğidir.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site