Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Veli Nedir?

Hukuk terimi olarak Veli: Velayet hakkına sahip bulunan ana ve/veya baba.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi terimi olarak Veli: Çocuğun bakımı ve idaresi üzerinde olan, hâl ve hareketlerinden sorumlu bulunan kimse; şer'an çocuğun, delinin ve sefih insanın yetkilisi ve yöneticisi olan kimse; baba, büyük baba ve şer'î hâkim gibi.
Özel Eğitim terimi olarak Veli: Öğrencinin anne/babasını veya kanunî sorumluluğunu üstlenen kişi.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Veli: Ondokuz yaşından gün almamış (henüz reşit olmamış) küçüklerin anne ve babaları tarafından temsil edilmelerine velayet, böyle bir temsilde anne ve babaya ise veli denir. Medeni Kanunun 335. maddesine göre "Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır..." Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site