Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kesinleşme Şerhi Nedir?

Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Kesinleşme Şerhi: Mahkeme ilamlarının tapu sicilinde infaz edilebilmesi için aranan bir şerhtir. Bu şerh ilamın kesinleştiğini belirtir nitelikte kararın altına not düşülerek yazılır. Mahkeme başkanı veya hâkimi tarafından imzalı ve mühürlü olması gerekir.

Kadastro tespitlerinin kesinleşmesi: Kadastro tahdit ve tespitleri 30 gün süreyle askı ilanına çıkarılır. 30 günlük süre geçtikten sonra dava açılmayan kadastro tutanaklarına ait sınırlandırma ve tespitler kesinleşir. Kesinleşen tutanaklar kadastro müdürü tarafından onaylanarak tapu kütüğüne tescil edilir.

Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site