Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Zembilli Ali Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Zembilli Ali Efendi Kimdir?

(? - 1526 İstanbul)Osmanlı şeyhülislamı. Anadolu'da birçok medresede müderrislik yaptıktan sonra II. Bayezit zamanında şeyhülislam oldu. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devirlerinde de bu görevi sürdürdü. Yavuz Sultan Selim gibi sert bir hükümdarı etkileyerek bazı davranışlarını yumuşatmayı becerdi. Nüfuzu ve ünü çok arttı. Halkın dertlerini öğrenebilmek için evinin penceresinden bir zembil sarkıtır ve buna konan mektup ve dilekçeleri yine aynı yoldan cevaplandırırdı. Lâkabı buradan gelir. İslâm hukuku üzerine yazmış olduğu "El Muhattarat" (Tehlikeler) adlı yapıtı önemlidir.

tags zembilli ali efendi hayatı hakkında bilgi ile ilgili El Muhattarat

Dost Site