Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Yıldırım I.bayezit Hakkında Bilgi

Yıldırım I.bayezit

Yıldırım I.bayezit

(1360, ?-1403 Akşehir), dördüncü Osmanlı padişahı. I. Murat'ın (Hüdâvendigâr) büyük oğludur. Annesi Gülçiçek Hatun'dur. Bayezit, şahzedeliğinde Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun ile evlendi (1381). Kızın çeyizi olarak Germiyanoğlu tarafından Osmanlılara Simav, Tavşanlı, Emet yöreleri verildi. Daha şahzedeliği sırasında yeteneklerinden ötürü "Yıldırım" diye anılmaya başlandı. Babası Sultan Murat, Kosova'da şehit edilince, 15 Haziran 1389'da onun yerine tahta çıktı. İlk iş olarak kardeşi Yakup Çelebi'yi öldürttü. Böylece Osmanlı padişahları arasında kardeş kanı akıtma gibi kötü bir geleneğin temelini attı. Yıldırım Bayezit önce Sırbistan'ı Osmanlılara bağladı. Bizans'a boyun eğdirerek imparatorlarını değiştirtti, İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulmasını emretti, ayrıca her yıl belli miktarda vergi ödemelerini istedi. Ardından Anadolu beyliklerini buyruğu altına aldı. Anadolu'da bu işlerle uğraşırken Bizans'ın, verdiği sözde durmadığını görerek 1395'te İstanbul'u kuşattı. Papalık, Macar Kralı Sigismund'un komuta ettiği yetmiş bin kişilik bir Haçlı ordusunu İstanbul'u kurtarmaya gönderdi. Haçlılar Niğbolu Kalesi'ni kuşattı. Bayezit, Haçlı ordusunu, Niğbolu Savaşı diye anılan büyük bir savaş sonunda yok etti (1396). Dönüp Bizans'ı yeniden kuşattı. 1397'de Anadoluhisarı'nı (Güzelcehisar) yaptırarak bu kuşatmayı daha da pekiştirdi. Anadolu'daki birtakım ayaklanmalar yüzünden İstanbul'un alınması işi uzadı. 1400 yılında Timurlenk'in Anadolu'ya girdiği, Sıvas ve Malatya'yı yakıp yıktığı öğrenildi. İki büyük Türk hükümdarı arasında bir mektuplaşma oldu. Bayezit, Timur'un bütün önerilerini geri çevirdi. Böylece savaş kaçınılmaz oldu. İki Türk hükümdarı, 20 Temmuz 1402'de Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşılaştılar. Osmanlı ordusundan bir bölüm askerin, eski beylerinin bulunduğu Timur tarafına geçmeleri, savaşın sonucunu etkiledi. Bayezit sonuna dek döğüştü, ancak üstün güçler karşısında tutsak düştü (28 Temmuz 1402). Timur, Bayezit'i demir bir kafes içinde (kapalı tahtırevan) taşıtarak Batı Anadolu'ya yürüdü. Kütahya'da uzunca bir süre kaldıktan sonra Denizli üzerinden Aydın'a geldi. Bayezit, hastalığı yüzünden Akşehir'de bırakılmıştı. Timur, 2 Aralık 1402'de İzmir kıyılarına vararak, burasını iki haftada ele geçirdi. Hastalığı gittikçe artan Bayezit 1403'te Akşehir'de öldü. İntihar ettiği de söylenir.

Dost Site