Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Uzun Ömürlü (Uht) Süt Nedir? Hakkında Bilgi

Uzun Ömürlü (Uht) Süt Nedir?

Uzun Ömürlü (Uht) Süt Nedir?

UHT süt; çok özel ve oldukça pahalı teknolojik koşullarda sterilize edilerek (100°C üzerinde uygulanan işlemler) mikropsuz şartlar altında steril ambalaj malzemesiyle paketlenerek elde edilmiş süt çeşididir.

UHT yöntemiyle elde edilen süt, özel düzeneklerde 135-150 °C'de kısa sürede (2-6 saniye), plakalı/borulu değişik sistemlerle süte endirekt(dolaylı) buhar ya da nadir olarak buhar üzerine süt püskürtülmek suretiyle direkt ısıtılarak elde edilen içme sütü olup, homojenize edilmiş, her türlü patojen(zarar veren) mikroorganizmadan arındırılmış, genellikle oda sıcaklığında açılmadığı veya ambalajı zarar görmediği koşullarda dört ay süresince bozulmaya karşı dayanıklılık gösteren normal tat ve kıvamda ve besin değeri oldukça iyi korunmuş süttür.

Ülkemizde, yaygın biçimde kullanılan süte uygulanmakta olan yöntemlerden birisi olan UHT yönteminde genellikle 2-6 saniye süre ile 135-145°C'lik ısı uygulanarak bakteri sayısında % 100 oranında azalma olduğu bilinmektedir.

tags uht süt nedir nasıl yapılır uzun ömürlü süt ne demektir hakkında bilgi nedir

Dost Site