Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ufo Nedir? Hakkında Bilgi

Ufo Nedir?

Ufo Nedir?

("kimliği saptanamayan uçan cisim" anlamında İngilizce Unidentified Flying Object'in kısaltma) Gözlemci tarafından nedeni hemen açıklanamayan optik olgu veya birçok kişi tarafından başka gezegenlerden geldiğine inanılan cisim. Ufolar, 1947'den beri, genel olarak aynı zaman aralıkları içinde, yeryüzünün hemen hemen her tarafında on binlerce tanık tarafından betimlenmiştir. Söz konusu olay veya cisimlerin ezici bir çoğunluğunun, tanımlanmış veya tanımlanabilir cisimlerle, göktaşlarıyla, yapay uydularla, sondabalonlarla, vb ile ve bunların yanı sıra, belli sayıda fiziksel ve meteorolojik olayla (örneğin uzaklaşılması veya yansıması) karıştırılmalarından kaynaklandığı ortaya konmuş ve bu gerçek, Güneş sistemimizden başka sistemlerin araçları olarak gördükleri (Marslılar hipotezi terk edilmiş olduğundan) bu tür "cisim"lerin varlığına inananlar tarafından bile kabul edilmiştir. Tartışma, "kalıntı"nın (çoğu zaman izler bırakan, radyoelektriksel parazitler vb yaratan, çok yakından görülmüş cisimler) yapısına ilişkindir ve kanıt olmadığından sonra erdirilememektedir. Dünya çapında listelere geçmiş büyük sayıdaki tanık ifadesine rağmen, hiçbir tanık, ne yere park etmiş bir aracın fotoğraflarını çekmeyi, ne de çürütülemez somut kanıtlar (parçalar) sunmayı başaramamıştır. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler'in 1978'de konuyla ilgili politik bir komite oluşturması göz önüne alınırsa, olay oldukça kuşku götürmez görünmektedir. Ayrıca Belçika, Kanada, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye'de bu olayları incelemeyi üstlenmiş çeşitli gönüllü kuruluşlar vardır. Hatta 1889'da İstanbul'da bir Uluslararası Ufoloji Kongresi bile toplandı.

tags ufo hakkında bilgi ile ilgili bilgiler araştırma kaynak yazılar ansiklopedik bilgi wikipedi vikipedi

Dost Site