Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Tuz Nedir? Hakkında Bilgi

Tuz Nedir?

Tuz Nedir?

Bir asit ya da bazın nötrleşmesiyle meydana gelen bileşik. Minerallerin önemli bir kısmı (başta adi tuz, yani sodyum klorür) tuzdur. Tuzlar genellikle iyonik katı bileşiklerdir ve bu nedenle iyi bir elektrolittirler. Zayıf asitlerin ya da bazların tuzları suda kısmî bir hidrolize uğrarlar. Anyonunda asit hidrojeninin bir kısmını taşıyanlara "asit tuz", yapılarında yalnızca metal ya da amonyum katyonları (NH4+) veya asit kökü anyonları taşıyanlara "nötr tuz", asit köklü anyonlar yanında OH- ya da O-3 iyonları içerenlere "bazik tuz" denir. Tuzlar ayrıca "basit tuz", kristal örgüsü oluşturan iki basit tuzdan meydana gelen "çift tuz", aynı asit köklü iki tuzun yaptığı bileşikler olan "kompleks tuzlar" adıyla da sınıflandırılırlar.

Tuzun kullanıldığı önemli yerler;
.İnsan gıdası
.Hayvan beslenmesi
.Kimya ve diğer sanayiler
.Karayollarının kara ve buza karı tuzlanmasıdır.

Dost Site