Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Tahsin Banguoğlu Kimdir? Hakkında Bilgi

Tahsin Banguoğlu Kimdir?

Tahsin Banguoğlu Kimdir?

(1904 Drama-1989 İstanbul), dilci, yazar. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı (1930). Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yaparken Almanya'ya gitti. Osmanlıca üzerine doktora yaptı (1932-1936). Dönüşünde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne Türk dili doçenti olarak atandı. Tek parti döneminde Bingöl'den milletvekilliğine seçildi (1943) ve millî eğitim bakanlığı yaptı (1948-1950). Seçimleri kaybedince bir süre çiftçilikle yaşamını sürdürdü. Sonra Londra Üniversitesi'nde karşılaştırmalı Türk dilleri okuttu (1955-1959). 1961'de Edirne'den senatör seçildi. Aynı dönemde Türk Dil Kurumu başkanlığı görevinde bulundu (1960-1963). CHP'deki "Ortanın Solu" hareketine karşı çıkarak, Yeni Türkiye Partisi'ne geçti ve bu partinin genel başkanlığına seçildi. 1973 seçimlerinden sonra siyasal hayattan çekildi. Başlıca yapıtları: "Türk Grameri" href="/Ana-Hatlariyla-Turk-Grameri.htm">Ana Hatlarıyla Türk Grameri" (1940), "Dil Bahisleri" (iki cilt, 1941, 1942), "Devlet Dili Türkçe Üzerine" (1945), "Türk Grameri, Ses Bilgisi" (1959), "Türkçenin Grameri" (1974).

Dost Site