Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Sır Wınston Churchill Kimdir? Hakkında Bilgi

Sır Wınston Churchill Kimdir?

Sır Wınston Churchill Kimdir?

(1874 Oxfordshire-1965 Londra), İngiliz siyaset adamı. II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere başbakanıydı. Lord Randolph Henry Spencer'in oğludur. 1900 yılında Muhafazakâr Parti'den milletvekili seçildiyse de bir süre sonra Liberal Parti'ye geçti. Sömürgeler bakanlığı müsteşarlığı (1905-1908), ticaret (1908-1910) ve içişleri bakanlığı (1910-1911) yaptı. 1911 yılında İngiliz-Alman rekabeti iyice su yüzüne çıktığında bahriye bakanı oldu ve bir Alman-İngiliz çatışmasını kaçınılmaz gördüğünden bütün gücüyle donanmayı savaşa hazırladı. I. Dünya Savaşı'nda Çarlık Rusyası'na yardım için Çanakkale Seferi'nin düzenlenmesinde başrolü oynadı; ancak Çanakkale başarısızlığı üzerine bakanlıktan çekilmek zorunda kaldı. 1917'de mühimmat bakanlığına getirildi. Savaşın sonlarına doğru harbiye ve havacılık bakanlığı yaptı. 1924 yılında Liberal Parti'den ayrılarak yeniden Muhafazakâr Parti'ye girdi. Maliye bakanı oldu (1924-1929); 1929 büyük ekonomik krizi üzerine bakanlıktan ayrıldı. Bundan sonra sürekli olarak İngiliz kamuoyunu Nazi Almanyası'ndan ve faşist İtalya'dan gelecek tehlikelere karşı uyardı; ancak bu uyarıları olumlu bir yankı bulmadı. 1939 yılı Eylül ayında Almanya, Polonya'ya saldırınca haklı olduğu anlaşıldı ve bahriye bakanlığına getirildi. 10 Mayıs 1940'ta başbakan oldu. Büyük bir güçle Nazi Almanyası'na karşı savaştı. Ancak, Almanya, Sovyetler Birliği'ne savaş açınca, Sovyetler Birliği'nin yükünü hafifletecek olan ikinci cephenin açılmasını geciktirmek için elinden geleni yaptı. Bu bakımdan savaşın uzamasında payı vardır. Sovyetler Birliği'ni, Tuna Nehri'nin güneyine geçirtmemek için Normandiya Çıkarması yerine, Balkanlar'da bir çıkarma yapılmasını istedi. Yine bu amaçla; Sovyet kuvvetlerinden önce Balkanlar'ı ele geçirmek için Türkiye'nin Almanlara karşı savaş açmasını istedi. II. Dünya savaşı'ndan sonra soğuk savaşın önde gelen tasarımcı ve uygulayıcılarından oldu. 1955 yılında siyasî hayattan tümüyle çekildi. "The World Crisis" (Dünya Krizi, 1924), "My Early Life" (İlk Yıllarım, 1930), "The Second World War" (İkinci Dünya Savaşı, 1948-1953), "A History of the English-Speaking Peoples" (İngilizce Konuşan Halkların Tarihi, 1956-1958) adlı yapıtları kaleme aldı.

Dost Site