Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Pierre Beaumarchais Kimdir? Hakkında Bilgi

Pierre Beaumarchais Kimdir?

Pierre Beaumarchais Kimdir?

(1732 Paris-1799 Paris), Fransız oyun yazarı. Önce baba mesleği olan saatçiliği sürdürmek istedi. Sonra XV. Louis'nin kızlarına müzik dersi vermek için saraya girdi. Maliye ve silâh ticaretiyle uğraştı. Bu arada tiyatroyla ilgilenmeye başladı. İki oyun yazdı: "Eugénie" (1767) ve "Les Deux Amis" (İki Dost, 1770). Ancak, tiyatro alanındaki ününü "Le Barbier de Séville" (Sevil Berberi, 1775), "Le Mariage de Figaro" (Figaro'nun Düğünü, 1784), "La Mère Coupable" (Suçlu Ana, 1792) üçlemesiyle kazandı. Bu üç oyundan birincisini Rossini, ikincisiniyse Mozart opera hâline getirmişlerdir. Tiyatronun bir forum olarak kullanılmasından yana olan Beaumarchais, burjuva oyunu anlayışı içinde soylu sınıfın eleştirisini yapmış, yaşamdaki gerçek olaylarla ahlâkî davranışı oyunlarının iki temel noktası hâline getirmiştir.

Dost Site