Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Pergeli Apollonios Kimdir? Hakkında Bilgi

Pergeli Apollonios Kimdir?

Pergeli Apollonios Kimdir?

(İ.Ö. 262'ye doğru Perge-İ.Ö. 180'e doğru Perge)Yunan matematikçisi ve astronomu. İskenderiye'de yaşadı. Matematiğin kurucularındandır. Yazdığı bir kitapta koniklerin özelliklerinden birçoğunu anlatır. Özellikle iki etekli koni, bir düzlem tarafından kesilince, yerine göre bir elips, bir parabol ya da hiperbol elde edileceğini gösterdi.

tags Pergeli APOLLONİOS hayatı hakkında bilgi ile ilgili Pergeli APOLLONİOS kimdir?

Dost Site