Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ömer Lütfi Barkan Kimdir? Hakkında Bilgi

Ömer Lütfi Barkan Kimdir?

Ömer Lütfi Barkan Kimdir?

(1905 Edirne-1979 İstanbul), tarihçi. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'yle Fransa Strasbourg Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. Strasbourg Üniversitesi'nden sosyoloji ve psikoloji sertifikaları, iktisadî ilimler yüksek etüd diploması alarak ülkeye döndü (1931). Kısa süre lise öğretmenliğinden sonra üniversiteye alındı. Edebiyat Fakültesi'nde inkılâp tarihi okuttu. Sonra İktisat Fakültesi'nde doçent (1939), profesör (1941), ord. profesör (1957) oldu. Fakültenin Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nü kurdu. Başlıca yapıtları: "15. ve 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları C. I., Kanunlar" (1945), "Türkiye'de Toprak Meselesi" (1980).

Dost Site