Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Nurullah Berk Kimdir? Hakkında Bilgi

Nurullah Berk Kimdir?

Nurullah Berk Kimdir?

(1906 İstanbul-1982 İstanbul), ressam ve sanat yazarı. Yükseköğrenimini Paris'te Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda Profesör Ernest Laurent'in atölyesinde tamamladı. İstanbul'da altı arkadaşıyla "D Grubu"nu kurdu. "İskambil Kâğıtları", "Yemişler", "Liman" gibi yapıtları, kübizmin Türkiye'de ilk örnekleri olarak değerlendirildi. DGSA öğretim üyeliği, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürlüğü yaptı. Avrupa Konseyi Sanat Uzmanları Heyeti'nde delegelik görevinde bulundu. Çanakçılı İkincilik Ödülü'nü (1948), Devlet Sergisi Birincilik Ödülü'nü (1967) ve Paris Bienali Onur Madalya'sını (1967) aldı. Çağdaş resim sanatının geniş çevrelerce de tanınmasını amaçlayan yazıları Varlık, İşte, Yeni İnsan dergilerinde yayımlandı. Yapıtları: "Leonardo da Vinci" (1933), "Modern Sanat" (1938), "Türk Heykeltıraşlığı" (1937), "Sanat Konuşmaları" (1943), "Türkiye'de Resim" (1943), "Belliniler" (1951), "Resim Bilgisi" (1964, 1968), "Fikret Mualla" (Orhan Koloğlu ile, 1971), "Ustalarla Konuşmalar" (1971).

Dost Site