Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Nur Dağları (Amanos Dağları) Hakkında Bilgi

Nur Dağları (Amanos Dağları)

Nur Dağları (Amanos Dağları)

Güney Anadolu'da sıradağ. Maraş yakınlarındaki Ahır Dağları'ndan başlar, güneybatıya doğru Hatay toprakları boyunca uzanır ve Hınzır Burnu'nun güneybatısında Akdeniz kıyısında sona erer. Halk arasında, yörelere göre Gâvur Dağı, Akma Dağı, Karadağ, Alma Dağı, Kızıldağ gibi adlarla anılır. Amanos Dağları, 4.000 km2'lik bir alanı kaplar. Genişliği 15-30 km., uzunluğu 175 km.'dir. En yüksek doruğu olan Mığır Tepesi 2.262 metredir. Özellikle Akdeniz'e bakan yamaçları ormanlarla kaplıdır. Amanos Dağları'nda krom, demir, manganez gibi maden damarlarına da rastlanır.

Dost Site