Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Muhlis Sabahattin Ezgi Kimdir? Hakkında Bilgi

Muhlis Sabahattin Ezgi Kimdir?

Muhlis Sabahattin Ezgi Kimdir?

(1889 Adana-1947 İstanbul), operet bestecisi. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra piyano, Türk ve Batı müziği öğrendi. 1908'de İttihat ve Terakki'ye muhalif olarak gazetecilik yaptığı sıralarda Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı. Birkaç yıl sonra İstanbul'a döndü. Operet bestecisi olarak ün yapan Ezgi, 1916-1947 yılları arasında 23 operet besteledi.

Dost Site