Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Malkoçoğlu Bali Bey Kimdir? Hakkında Bilgi

Malkoçoğlu Bali Bey Kimdir?

Malkoçoğlu Bali Bey Kimdir?

(?-1514, ?), II. Bayezit devri komutanlarından. Silistre valiliğinde bulundu; ayaklanan Eflâk Voyvodası'na karşı savaştı. Boğdan'a sefer yaptı. Oğullarıyla Lehistan içlerine kadar akın yaparak esir ve ganimetlerle geri döndü (1498).

Dost Site