Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kuvvet Nedir? Hakkında Bilgi

Kuvvet Nedir?

Kuvvet Nedir?

Duran bir cismin durgunluğunu ya da düzgün doğrusal bir hareket yapmakta olan bir cismin hareketini değiştiren ya da değiştirmeye çalışan veya cismi şekil değişikliğine uğratan ya da uğratmaya çalışan etki (simgesi F).

Harekete ilişkin kuvvetleri statik ve dinamik, şekil değişimine ilişkin kuvvetleri de cisimlerin mukavemeti bilim dalları inceler. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür, yani hem büyüklüğü, hem de yönü vardır. SI birim sisteminde birimi Newton'dur.

Kuvvet birkaç grupta incelenebilir. Örneğin yerçekimi gibi cismin bütününe etkiyen kuvvetlerle bir katının bir başkasına etki ettiği yüzey kuvvetlerini birbirinden ayırt etmek gerekir. Her ikisi de dışsal kuvvetlerdir. Bir cismin içindeki iki komşu bölge arasındaki kuvvetler ise içsel kuvvetler olarak adlandırılır. Dışsal kuvvetlerin etkisindeki bir cismin denge durumunda olması, hem içsel hem de dışsal kuvvetlerin ayrı ayrı dengede olması demektir. Kütlesi m olan bir parçacığa etki ederek a gibi bir ivme veren kuvvetlerin F ile gösterilen vektörel bileşke kuvveti ma'ya eşit olup F-ma=0'dır. Burada (-ma), "eylemsizlik (atalet) kuvveti" olarak kabul edilir ve böylece dışsal kuvvetlerin, eylemsizlik kuvvetleriyle birlikte dinamik bir denge oluşturduğu (d'Alembert ilkesi) görülür. "Merkezcil kuvvet" ise, bir nokta çevresinde r yarıçaplı ve ʋ gibi sabit bir açısal hızla dönmekte olan m kütleli bir parçacığa etki eden kuvvettir. Bu hareket boyunca merkeze doğru bir ivme vardır. Yine d'Alembert ilkesine göre, dışa doğru, merkezkaç kuvvet adı verilen kuvvet, merkezcil kuvvetle dinamik denge hâlindedir. Yine dönme hareketi yapan ve hızının teğetsel bileşeni değişken olan bir parçacığa "Coriolis kuvveti" adı verilen bir kuvvet etkir. Örneğin, dönmekte olan bir plağın merkezinden dışa doğru yuvarlanan bir bilyaya bu tür bir kuvvet etkir. Coriolis kuvvetleri, dünyadan atılan füzelerle ya da alize rüzgârlarının yönüyle ilgili problemlerde önem taşır.

Dost Site