Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kütle Sayısı Nedir? Hakkında Bilgi

Kütle Sayısı Nedir?

Bir atomun çekirdeğindeki nükleonların (toplam proton ve nötron) sayısı (simgesi A). Kütle sayısı, atom ağırlığına çok yakın bir sayıdır.

tags kütle sayısı nedir hakkında bilgi ile ilgili

Dost Site