Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kütle Nedir? Hakkında Bilgi

Kütle Nedir?

Bir cismin, aynı koşullarda standart bir kütlenin (örneğin Sèvres'deki uluslararası kilogramın) kazanacağı ivmenin kaç katına eş bir ivme kazanacağını gösteren madde miktarı (simgesi m). Kütle, bir cismin çizgisel eylemsizliğinin ölçüsüdür. Bir m kütlesine etkiyen F kuvveti ile bunun yol açtığı a ivmesi birbirine Newton'un ünlü F=ma denklemiyle bağlanır. Kütlenin zamana göre değişken olması hâlini (örneğin yakıtını tükettikçe kütlesi azalan roketler) de kapsaması için bu denklem F=d (mv)/dt biçiminde (yani kuvvet=birim zamandaki çizgisel momentum değişimi) ifade edilir. Einstein'ın ünlü E=mc2 denklemi ise kütleyle enerjinin birbirine dönüşümünü gösterir. Yalıtılmış bir sistemde kütle ile enerjinin korunumu önemli bir doğa yasasıdır. (bakınız) DİNAMİĞİN PRENSİPLERİ, ENERJİNİN ve KÜTLENİN SAKINIMI, GÖRELİLİK KURAMI

Dost Site