Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Küre Nedir? Hakkında Bilgi

Küre Nedir?

Küre Nedir?

Uzayda sabit bir noktadan sabit uzaklıktaki noktalar kümesi. Çemberde ve dairede olduğu gibi, sabit nokta "merkez", sabit uzaklık "yarıçap" tır. Çaplarından biri çevresinde yarım dönüş yapan bir çember, küre çizer. Yarıçapı r olan kürenin hacmi 4/3.π.r³, alanı da 4.π.r² bağıntısıyla hesaplanır. Herhangi bir düzlemle kesilen kürede ayrılan parçalar "küre kesmesi" adıyla anılır. Bu parçalardan küçük olanına "küre kapağı" da denir. Küreyi kesen ayrı iki düzlem aynı çapı arakesit kabul ediyorsa bunların ayırdığı parçalar için "küre dilimi"nden söz edilir. Küre ile düzlemin kesişim kümesi bir çemberdir ve çemberlerden en büyüğü merkezden geçerek küreyi iki "yarım küre"ye ayırır.
küre formül

Dost Site